Szanowni Klienci!

 

Od dnia 01 czerwca 2024r. wchodzą w życie przepisy Ustawy dotyczące zastrzegania numeru PESEL.

Powyższa Ustawa nakłada na Banki szereg obowiązków, w tym w szczególności obowiązek weryfikacji numeru PESEL klientów w dedykowanym do tego celu rejestrze.

Weryfikacja numeru PESEL będzie dotyczyła tylko niektórych czynności bankowych w tym między innymi:

-zawierania umowy rachunku;

-zawierania umowy kredytu, pożyczki;

-realizacji wypłaty gotówkowej w Placówce Banku, powyżej ustalonego w Ustawie limitu (przyp. trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę). 

W związku z powyższym Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu, wprowadził zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, które będą obowiązywać od dnia 01.06.2024r.

 

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!