KREDYTY

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym to możliwość skorzystania z dodatkowych funduszy na realizację bieżących potrzeb, do wysokości udzielonego kredytu. Wybierając kredyt w rachunku bieżącym – zyskujesz: dodatkowe finansowanie bieżących potrzeb wynikających z działalności gospodarczej, wygodę w dysponowaniu kredytem - automatyczną spłatę zadłużenia z każdego wpływu na rachunek, możliwość odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia, występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania, atrakcyjne warunki kredytu – oprocentowanie naliczane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym co oznacza, że każde wykorzystanie transzy kredytu pomniejsza jego całkowitą wartość i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie. Wybierając Kredyt obrotowy zyskujesz: łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej, możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności gospodarczej, harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy, długi okres kredytowania, indywidualne ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego firmy. Wybierając Kredyt Inwestycyjny zyskujesz: możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych związanych m.in. z: zakupem nowych lub używanych środków trwałych, zakupem lub budową nieruchomości, w tym również modernizacją posiadanych nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji, niski negocjowany wkład własny, długi okres kredytowania.

Więcej informacji uzyskają Państwo w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu.

LOKATY

Rachunki lokat terminowych Lokata terminowa służy do przechowywania kwoty środków pieniężnych przez określony termin. W ofercie Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu znajdą Państwo atrakcyjne lokaty wnoszone na okresy 3 ,6 ,12, 24 oraz 36 miesięcy.

Od 17.10.2022r. Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu uruchomił 2 lokaty promocyjne w tym lokatę "6na6" o oprocentowaniu promocyjnym 6% w skali roku oraz lokatę na nowe środki o oprocentowaniu 7% w skali roku.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu.


RACHUNKI

Rachunek da Klientów Instytucjonalnych służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza oraz do przeprowadzania rozliczeń w zakresie prowadzonej działalności.

Oferta skierowana jest do:

-osób posiadających osobowość prawną;

-osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność prawną;

-jednostek sektora budżetowego.

Więcej informacji w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu.


KARTY

Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu dla Klientów indywidualnych oferuje kartę debetową Visa PayVawe Debetowa. Wybierając kartę Visa PayVawe Debetowa zyskujesz: komfort - masz stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie musisz odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze, możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą – bez ponoszenia dodatkowych opłat, bezpieczeństwo środków na rachunku – każda transakcja dokonywana przy pomocy karty jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem, łatwy dostęp do gotówki, dzięki sieci ponad 4 700 darmowych bankomatów (Grupy BPS, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You), możliwość dokonywania transakcji w internecie, bieżący podgląd stanu środków na rachunku – możliwość sprawdzenia stanu środków w bankomatach realizujących tę usługę, możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty.


BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Usługa Internet Banking pozwala na dokonywanie standardowych operacji bankowych za pośrednictwem Internetu. Klient ma dostęp do rachunku przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez kolejek i trudności komunikacyjnych. Wystarczy zalogować się do systemu. Wystarczy być posiadaczem rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu i posiadać komputer z dostępem do sieci internetowej z przeglądarką WWW oraz podpisać niezbędne dokumenty w placówce Banku. Za pośrednictwem usługi Internet Banking Klient ma następujące możliwości: Łatwy dostęp do rachunku Klienta niezależnie od miejsca i czasu, Możliwość dokonywania dowolnych przelewów, w tym składki ZUS i Urząd Skarbowy, Możliwość zdefiniowania przelewu w celu ułatwienia wielokrotnego wykonywania przelewów na ten sam rachunek, Uzyskiwać informacje o wysokości salda na rachunku, Uzyskiwać informacje o operacjach bieżących, historii operacji oraz niewykonanych operacji na rachunku, Wygoda i oszczędność czasu, Tańsze opłaty za przelewy, Bezpieczeństwo dokonywanych operacji bankowych. Demo systemu: http://konto.naszbank.pl


APLIKACJA MOBILNA

Aplikacja mobilna Nasz Bank, instalowana na telefonie klienta, jest bezpłatnym rozszerzeniem systemów bankowości internetowej Internet Banking oraz Internet Banking dla Firm, będąc ich integralną częścią. Aplikacja posiada intuicyjne interfejsy zgodne ze standardem dla systemu Android. Dzięki temu użytkownicy wykorzystując dotychczasowe swoje doświadczenie, widząc elementy znane z innych aplikacji, nie muszą uczyć się obsługi "od nowa" i mogą korzystać z niej bez obaw. Udało nam się przy tym zachować nowoczesny wygląd aplikacji stworzonej specjalnie dla klientów systemu bankowości internetowej.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!