Szanowni Państwo.

Poniżej znajdują się aktualne wersje plików do pobrania:

Wnioski:

IB/IBF

Wniosek o uruchomienie usługi Internet Banking - klient indywidualny

Wniosek o uruchomienie usługi Internet Banking - klient instytucjonalny

Wniosek o odblokowanie dostępu i hasła do Internet Banking Klient indyw.

Wniosek o odblokowanie dostępu i hasła do Internet Banking Klient instyt.

Wniosek o uruchomienie usługi Internet Banking dla Firm

KARTY

Wniosek o wydanie karty - klient indywidualny

Wniosek o wydanie karty dla Pełnomocnika - klient indywidualny

Wniosek o wydanie karty - klient instytucjonalny

Wniosek o wydanie karty VPW-klient instytucjonalny

RACHUNKI

Wniosek o otwarcie rachunku - klient instytucjonalny - działalność rolnicza

Dyspozycja SMS

Upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego

Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego przez Konsumenta

Wniosek o umowę PRP

KREDYTY

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe

Wniosek o wcześniejszą spłatę Kredytu Konsolidacyjnego

Wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu Mój Dom

Wniosek o wcześniejszą spłatę Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego

Oświadczenie o odstąpieniu

Regulaminy:

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Nasz Bank dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu

Regulamin MojeID

Regulamin BLIK

Instrukcje:

Instrukcja pierwszego logowania do systemu Internet Banking

 

Aplikacja mobilna Nasz Bank Przewodnik Użytkownika system operacyjny Android

Przewodnik Użytkownika po portalu kartowym "Kartosfera"

Instrukcja uwierzytelniania transakcji kartą w Internecie

lnstrukcja aktywacji usługi BLIK

Instrukcje składania wniosków o umorzenie subwencji PFR Tarcza 1.0 : 1. Instrukcja umorzenia dla MŚP

Instrukcja umorzenia dla MIKRO

 

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!