ZARZĄD    
Sowula Łukasz - Prezes Zarządu
Kowal Dorota - Wiceprezes Zarządu
Urbański Józef - Członek Zarządu
RADA NADZORCZA    
Syska Teresa - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dyćkowski Waldemar - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Nowak Stanisława - Sekretarz Rady Nadzorczej
Bernaś Sylwia - Członek Rady Nadzorczej
Doniec Andrzej - Członek Rady Nadzorczej
Kaszuba Waldemar - Członek Rady Nadzorczej
Zieliński Mariusz - Członek Rady Nadzorczej
KOMITET AUDYTU    
Syska Teresa - Przewodniczący Komitetu Audytu
Dyćkowski Waldemar - Członek Komitetu Audytu
Kaszuba Waldemar - Członek Komitetu Audytu

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!