• Informacja podlegająca ujawnieniu wg stanu na 31.12.2022

Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu oraz inne informacje podlegające ogłoszeniu według stanu na 31 grudnia 2022 r.

 

     • Informacja podlegająca ujawnieniu wg stanu na 31.12.2021

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu

Informacja Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu wynikająca z art. 111 a ustawy prawo bankowe

 

     • Informacja podlegająca ujawnieniu wg stanu na 31.12.2020

Informacja Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe

 

     • Informacja podlegająca ujawnieniu wg stanu na 31.12.2019

  Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu

Informacja Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe

 

     • Informacja podlegająca ujawnieniu wg stanu na 31.12.2018

 Informacja Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu wynikająca z art. 111 a Prawo bankowe

 

     • Informacja podlegająca ujawnieniu wg stanu na 31.12.2017

  Informacja Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe

 

     • Informacja podlegająca ujawnieniu wg stanu na 31.12.2016

Informacja Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe

 

     •  Informacja podlegająca ujawnieniu wg stanu na 31.12.2015

 Informacja Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!