Usługa Internet Banking pozwala na dokonywanie standardowych operacji bankowych za pośrednictwem Internetu. Klient ma dostęp do rachunku przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez kolejek i trudności komunikacyjnych. Wystarczy zalogować się do systemu. Wystarczy być posiadaczem rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu i posiadać komputer z dostępem do sieci internetowej z przeglądarką WWW oraz podpisać niezbędne dokumenty w placówce Banku.

Za pośrednictwem usługi Internet Banking Klient ma następujące możliwości: Łatwy dostęp do rachunku Klienta niezależnie od miejsca i czasu, Możliwość dokonywania dowolnych przelewów, w tym składki ZUS i Urząd Skarbowy, Możliwość zdefiniowania przelewu w celu ułatwienia wielokrotnego wykonywania przelewów na ten sam rachunek, Uzyskiwać informacje o wysokości salda na rachunku, Uzyskiwać informacje o operacjach bieżących, historii operacji oraz niewykonanych operacji na rachunku, Wygoda i oszczędność czasu, Tańsze opłaty za przelewy, Bezpieczeństwo dokonywanych operacji bankowych.

Demo systemu: http://konto.naszbank.pl/

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!