Aktualności

KWIETNIOWA LOKATA PROMOCYJNA


•  oprocentowanie wynosi 4,0% w skali roku

•  oprocentowanie lokaty jest stałe w okresie obowiązywania

...

KWIETNIOWA LOKATA PROMOCYJNA NA NOWE ŚRODKI


•  oprocentowanie wynosi 4,5% w skali roku

•  oprocentowanie lokaty jest stałe w okresie

...

Szanowni Klienci!

 

Od dnia 01 czerwca 2024r. wchodzą w życie przepisy Ustawy dotyczące zastrzegania numeru PESEL.

Powyższa Ustawa nakłada na Banki szereg obowiązków, w tym w szczególności obowiązek weryfikacji numeru

...

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!