W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego - Zasad Ładu Korporacyjnego, Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu publikuje przyjęte i obowiązujące zasady w tym zakresie.

 

Rok 2023

Ocena stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2022

Rok 2022

Ocena stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2021r.

Rok 2021

 Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu

 Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2020r.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!