SMS BANKING to usługa zapewniająca dostęp do informacji o stanie środków na koncie bankowym za pośrednictwem telefonu komórkowego, w dowolnym miejscu, w którym działa telefon klienta.

Usługa SMS-banking pozwala na: wysyłanie SMS po powstaniu dokumentu uznaniowego (wiadomość taką klient otrzymuje już w ciągu kilku sekund od czasu powstania operacji), wysyłanie SMS po zmianie salda, zawierający nazwę rachunku, bieżące saldo i wolne środki.

Gdziekolwiek jesteś, wiesz ile masz środków na swoim koncie! Więcej informacji w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!